ارسال به مناطق 22 گانه تهران

ارسال سفارش با مبالغ بالای 10 میلیون تومان برای مناطق 22 گانه تهران رایگان می باشد. در خصوص سفارش های حجیم و سنگین (بالای 30 کیلوگرم) کارشناسان افرازه جهت هماهنگی هزینه ارسال با خریدار تماس خواهند گرفت.

ارسال به حومه تهران و سایر شهرستان ها

برای ارسال سفارش به خارج از تهران دو شیوه وجود دارد:

  1. از طریق باربری بین شهری: در این شیوه کرایه شهری برای ارسال سفارش به محل باربری از کاربر دریافت شده (برای مبالغ بالای 10 میلیون تومان این هزینه رایگان بوده) و کرایه بین شهری توسط باربری ها از خریداران گرفته می شود. در خصوص سفارش های حجیم و سنگین (بالای 30 کیلوگرم) کارشناسان افرازه جهت هماهنگی هزینه ارسال با خریدار تماس خواهند گرفت.
  2. به صورت خودروی دربستی (مخصوص مناطق حومه تهران): در این شیوه ارسال کارشناسان افرازه جهت هماهنگی هزینه ارسال با خریدار تماس خواهند گرفت.

نکات

  • مدت زمان ارسال سفارش به تهران و باربری های بین شهری بین 1 الی 3 روز کاری می باشد. (مدت زمان ارسال سفارش باربری به شهرستان با توجه به مسافت متغیر می باشد.)
  • با توجه به تنوع شرایط مختلف سفارش ها، شیوه قطعی ارسال کالا به عهده کارشناسان افرازه می باشد. (سعی بر آن است که با هماهنگی خریدار بهترین شیوه اتخاد گردد.)
  • قبل از ارسال کالا جهت هماهنگی شیوه و زمان ارسال با خریداران تماس گرفته می شود. لازم به کر است در صورت در دسترس نبودن شماره تماس طی 48 ساعت سفارش به صورت خودکار لغو می گردد.
  • تحویل سفارش در اماکن عمومی امکان پذیر نمی باشد و بایستی آدرس تحویل دقیق و مشخص باشد.

منو اصلی